RKI FAQ

Kan jeg få at vide, om jeg er registreret?

Når du bliver registreret, får du automatisk besked. Experian sender direkte besked til privatpersoner og virksomheder ved hver ny registrering.Alle har ret til at få aktindsigt – altså ret til at få at vide, om de er registreret eller ej.
Hvem kan indberette?

Alle de virksomheder, der har indgået en aftale med Experian, kan registrere deres skyldnere.Experians kunder dækker stort set hele Danmarks erhvervsliv, det vil sige virksomheder, forretninger, banker, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder.Alle Experians kunder er forpligtet til at følge de regler og vilkår fra Datatilsynet, som vi skal følge som kreditoplysningsbureau. Den lov, vi er underlagt, hedder Persondataloven.Derudover kan du også blive registreret på grundlag af oplysninger fra statstidende.

Hvor mange gange skal man selv rykke inden man går til advokat, RKI mm?

Man skal sende 2 skriftlige rykker selv (man kan sætte max DKK 100,- i rykkergebyr pr. gang)
Hvornår må man registrere?

For at en virksomhed må indberette uden dokumentation (skriftlig skylderkendelse eller retslig skridt), skal disse ting være opfyldt:

  • Virksomheden har sendt 3 skriftlige rykkere til skyldneren
  • I den sidste rykker er skyldneren blevet advaret om inkasso og indberetning til RKI registret
  • Beløbet skal være på mere end 200 kroner
  • Der må ikke være strid i sagen

Specielt for offentlige myndigheder
Offentlige myndigheder – eksempelvis kommunerne og Told- og Skatteregionerne – må også registrere skyldnere for at inddrive offentlig gæld. Her skal den skyldige forfaldne gæld dog være på mindst 7.500 kroner. Der skal gå 4 uger fra advarslen om indberetning til RKI registret til registreringen må foretages.

Specielt for den finansielle sektor
Forsikringsselskaber, penge- og realkreditinstitutter er underlagt Finanstilsynets regler. Det betyder, at de først må indberette til RKI registret, når sagen kommer til offentligt kendskab. Det vil sige, at sagen skal være behandlet i civilretten eller fogedretten, før de må indberette. Det skyldige forfaldne beløb skal være på mere end 1.000 kroner.

Hvad hvis jeg ikke kan betale?Svar

Kontakt altid den, du skylder pengene. Det er langt bedre end at lade stå til.Måske kan du få lavet en betalingsaftale, og måske vælger kreditor så ikke at indberette dig til RKI registret. Men det betinger selvfølgelig, at du overholder betalingsaftalen.Betalingsaftale og registrering
Hvis du er blevet registreret og bagefter indgår en betalingsaftale, kan kreditor vælge at slette registreringen, men er ikke forpligtet til det. Heller ikke selvom du overholder betalingerne. Registreringen bliver naturligvis slettet, så snart sidste afdrag er betalt.

Hvad sker der, når jeg er blevet registreret?Svar

Du får altid brev fra Experian med oplysning om, hvem der har indberettet dig, hvornår og hvordan registreringen bliver slettet.Gæld ned til 200 kroner må registreres i RKI registret.Hvis du skylder mere end 1.000 kroner, og kreditor har dokumentation for gælden – for eksempel dom eller skriftlig skylderkendelse – vil oplysningen om registreringen være tilgængelig for alle Experians kunder, hvis du søger kredit.Din kreditværdighed vil dermed være påvirket, og du vil få svært ved at få kredit hos de virksomheder, der benytter sig af Experians RKI register.

Registrering på min adresse?

Når der søges i RKI registret, sammenholder systemet både navn og adresse, og det er altså kun den søgte person, der fremstår som dårlig betaler.Hvis en anden person bliver registreret som dårlig betaler på din adresse, får det derfor ingen betydning for din kreditværdighed.
Hvilke typer af registreringer findes der?

Overordnet er der to typer af registreringer:1. Kunder
Registreringer fra vores kunder
– almindelige kunder (kreditgiver)
– Den finansielle sektor
– Offentlige myndigheder
2. Statstidende
Registreringer fra Statstidende. Statstidende er Statens officielle medie for meddelelser til borgere, virksomheder og myndigheder.Oplysningerne fra Statstidende stammer altså ikke fra vores kunder. Experian får disse oplysninger fra Statstidende og registrerer dem i henhold til Datatilsynets bestemmelser. De oplysninger, vi registrerer fra Statstidende, drejer sig om konkurser, tvangsauktioner, gældssaneringer og tvangsakkorder.

Registreringerne fra Statstidende repræsenterer flere kreditorer, nemlig alle dem, der har penge til gode hos skyldneren, hvad enten det drejer sig om panthaverne i en ejendom eller kreditorerne i et konkursbo.

Hvordan bliver jeg slettet?

Ved betaling bliver du slettet straks
Når du har betalt det fulde skyldige beløb til den, du skylder penge, får Experian en afmelding fra kreditor, og registreringen bliver straks slettet.
Der gælder dog andre regler for sletning af registreringer, der er foretaget på grundlag af oplysninger fra Statstidende.Registreringer står i max. 5 år
Hvis du ikke kan betale, må du vente 5 år, hvorefter registreringen bliver slettet. Du skal dog være opmærksom på, at gælden stadig består, selvom registreringen i RKI registret bliver forældet og slettet efter 5 år.Registreringer på samme gældsforhold kan ikke gentages
Man kan kun blive registreret igen, hvis der er tale om en anden misligholdt fordring. Man kan altså ikke gentage den samme registrering efter de 5 år.

Hvor kan jeg klage?

Selvom vi gør alt for at sikre, at der ikke opstår problemer, sker det at der alligevel er sager, hvor en skyldner føler sig forkert eller uretfærdigt behandlet.Vi kigger altid objektivt på sagen, men hvis skyldneren er utilfreds med vores måde at behandle sagen på, eller vi fastholder registreringen, henviser vi til Datatilsynet, som behandler klagesager.Alle har til enhver tid ret til at indbringe et spørgsmål eller en indsigelse.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.