Hvornår vil jeg modtage en RKI Registrering?

Hvornår vil jeg modtage en RKI Registrering?
Du kan få en betaling standard, når udslæt er meddelt i tilfælde af betaling! Resultatet kan resultere i en manglende betaling.

Her er de mest almindelige eksempler på, hvornår du kan få en betaling note:

Udslæt af retshåndhævende myndighed i sager vedrørende betaling, det er en beslutning fogedretten har bestemt, at en person er ansvarlig, fordi han eller hun ikke har protesteret mod en fordring
Udeblivelsesdomme fra byretten, der er, når byretten har fastslået i en sag, fordi den ene part ikke har optrådt i et retsmøde eller ikke har reageret på en stævning med saglige argumenter
Misbrug af bankkonti / lån / pant
konkurser
Beslutninger om gældsomlægning
Restancer skatter
afskærmning Prøv
Ansøgning om betaling (indspillet kun for virksomheder)