Hvor lang tid tager en RKI Registrering?

Hvor lang tid tager en RKI Registrering i registreringsdatabasen?
Fysiske personer (enkeltpersoner)
For en fysisk person (individuel) er note venstre i mindst tre år efter datoen for registreringen.

Juridisk enhed (virksomhed)
For en juridisk enhed, såsom selskab, er noten efterlod mindst fem år.