Disse betalinger er de mest almindelige noter til RKI Registrering

Disse betalinger er de mest almindelige noter til RKI Registrering
Udslæt af retshåndhævende myndighed i sager vedrørende betaling, det er en beslutning fogedretten har bestemt, at en person er ansvarlig, fordi han eller hun ikke har protesteret mod en fordring

Udeblivelsesdomme fra byretten, der er, når byretten har fastslået i en sag, fordi den ene part ikke har optrådt i et retsmøde eller ikke har reageret på en stævning med saglige argumenter
Misbrug af bankkonti / lån / pant
konkurser
Beslutninger om gældsomlægning
Restancer skatter
afskærmning Prøv
Ansøgning om betaling (indspillet kun for virksomheder)

Du har ingen ret til at blive fjernet fra et kredit register, men hvis en erklæring om dig, er urigtige eller vildledende, skal informere kreditoplysningsbureauet. Bemærk, at hvis du betaler gælden efter at en sådan håndhævelse agentur har annonceret en udslæt, en bemærkning stadig registreret. Ved afgørelsen af, om en erklæring er falsk eller vildledende, skal starte fra, hvad der anvendes, når betaling misligholdelse, der er en eller anden grund gælden ikke blev betalt ved udløb.

Læs mere om, hvornår en betaling misligholdelse anses for at være vildledende

Betaling Bemærkninger vedrørende en person bør fjernes fra kredit optegnelser inden for tre år fra den begivenhed, der optages (f.eks dato for håndhævende myndighed udslæt eller udførelse forsøg). For virksomheder,. Den normale fem-års-reglen